FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास lbt@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा

FAQ - स्थानिक संस्था कर

  नोंदणी बाबत (4)

  प्रिंट करा

 1. व्यवसाय हस्तांतरीत व कराची बाकी (1)

  प्रिंट करा


 2. एकाच नावाने व्यवसायाची अनेक ठिकाणे (1)

  प्रिंट करा


 3. नोंदणी प्रमाणपत्र (3)

  प्रिंट करा
 4. धंद्यामध्ये/व्यवसायामध्ये बदल (2)

  प्रिंट करा 5. माल खरेदी / विक्री (3)

  प्रिंट करा
 6. रास्त बाजार मूल्य अधिकार (2)

  प्रिंट करा 7. विवरण पत्र (1)

  प्रिंट करा


 8. परतावा (1)

  प्रिंट करा


 9. सॉफ्टवेअर बाबत (1)

  प्रिंट करा


 10. स्थानिक संस्था कराची रक्कम केव्हा भरावी ? (2)

  प्रिंट करा