FAQ List

Note:
1. आरोग्य विभगाचे सर्व आरोग्य निरीक्षक यांची यादी व संपर्क क्रमांक म.न. पा. च्या www.pcmcindia.gov.in > Quick Links > Engg. Staff या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास garden@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - आरोग्य

  रस्त्यांची साफसफाई (1)

  प्रिंट करा


 1. उघडी गटारे, नाले साफसफाई (1)

  प्रिंट करा


 2. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची/ मुता-यांची स्वच्छता (1)

  प्रिंट करा


 3. दारोदारी जाऊन कचरा गोळा करण्याबाबतची तक्रार (1)

  प्रिंट करा


 4. कच-याचे ढीग उचलण्यासंदर्भातील तक्रार (1)

  प्रिंट करा


 5. बेवारस राडारोडा उचलण्याबाबतची तक्रार (1)

  प्रिंट करा


 6. लहान मृत जनावरे (1)

  प्रिंट करा


 7. कचरा कुंडी, हॉटेल वेस्ट (1)

  प्रिंट करा


 8. सेप्टीक टॅक (1)

  प्रिंट करा


 9. डास -प्रतिबंधक औषधफवारणी (1)

  प्रिंट करा