FAQ List

Note:
1. विदुयत विभागाचे सर्व अधिकारी व संबंधित अभियंता, यांची यादी व संपर्क क्रमांक म.न. पा. च्या www.pcmcindia.gov.in > Quick Links > Engg. Staff या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास electrical@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - विदयुत

  दिवा बंद तक्रार (1)

  प्रिंट करा


 1. विविध विद्युत तक्रारी (2)

  प्रिंट करा 2. विद्युत दाहिनी (2)

  प्रिंट करा 3. विद्युत दाहिनी शुल्क (1)

  प्रिंट करा


 4. महावितरण बाबत (1)

  प्रिंट करा