FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास egov@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा

FAQ - ई-गव्हर्नन्स

  वेबसाईट (1)

  प्रिंट करा


 1. क्रीडासुविधा (1)

  प्रिंट करा


 2. तक्रारींची नोंदणी (1)

  प्रिंट करा


 3. नगरसेवक / आयुक्त यांचे दूरध्वनी क्रमांक आणि ई-मेल आयडी (1)

  प्रिंट करा


 4. अधिका-यांचे ई-मेल आयडी (1)

  प्रिंट करा


 5. बिल भरणे सुविधा (1)

  प्रिंट करा


 6. भरती बाबत (मनपामधील पदे भरण्यासंबंधी) (1)

  प्रिंट करा


 7. म.न.पा.चे Facebook पेज (1)

  प्रिंट करा


 8. मोबाइल ऍप (1)

  प्रिंट करा


 9. ऑनलाइन सेवा (1)

  प्रिंट करा


 10. सेवासुविधांची माहिती (1)

  प्रिंट करा