FAQ List

Note:
1. सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे सह आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन पुणे यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीस्तव त्यांच्या कार्यालयास 020-24470776 या फोन वर अथवा admin@fassai.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - अन्न परवाना (एफ. डी.ए.)

  अन्न परवाना मिळण्यासाठी अर्ज (1)

  प्रिंट करा


 1. मुदत असलेला पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडील अन्न परवाना (1)

  प्रिंट करा


 2. अन्न परवण्याचे प्रकार (1)

  प्रिंट करा


 3. अन्न परवाना मिळणेसाठी फी (1)

  प्रिंट करा


 4. किरकोळ (फुटकळ) व्यापा-यांना अन्न परवाने (1)

  प्रिंट करा


 5. अन्न परवाना आवश्यकता (1)

  प्रिंट करा


 6. अन्न पदार्थचे भेसळीबाबत (1)

  प्रिंट करा


 7. अन्न परवाना विषयक संपूर्ण माहिती उपलब्ध असलेली वेबसाईट (1)

  प्रिंट करा


 8. अन्न परवाना / नोंदणी कालावधी वैधता (1)

  प्रिंट करा


 9. उत्पादक असल्यास उत्पादनाविषयी माहिती (1)

  प्रिंट करा


 10. धार्मिक ठिकाणी अन्न पदार्थांचे वाटप करावयाचे असल्यास परवाना (1)

  प्रिंट करा


 11. व्यवसायाची जागा बदलल्यास तोच अन्न परवाना चालू शकतो का (1)

  प्रिंट करा


 12. अन्न पदार्थांची तपासणी (1)

  प्रिंट करा