FAQ List

Note:
1. सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे पासपोर्ट अधिकारी पुणे यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीस्तव त्यांच्या कार्यालयास 020-25675422 या फोन वर अथवा rpo.pune@mea.gov.in ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - पासपोर्ट

  पासपोर्ट मिळणेकरिता अर्ज कोठे करावा (1)

  प्रिंट करा


 1. पासपोर्ट अर्जासोबत जोडण्याची कागदपत्रे यादि (1)

  प्रिंट करा


 2. पासपोर्ट मिळणेसाठी फी (1)

  प्रिंट करा


 3. अर्ज केल्यानंतर पासपोर्ट किती दिवसांमध्ये मिळेल (1)

  प्रिंट करा


 4. पासपोर्ट मिळण्यासाठी पासपोर्ट कार्यालयाची वेळ (Appointment) (1)

  प्रिंट करा


 5. पासपोर्ट विषयक सुविधांकरिता अर्ज (1)

  प्रिंट करा


 6. पासपोर्टवरील पत्यामध्ये बदल (1)

  प्रिंट करा


 7. तात्काळ पासपोर्ट (1)

  प्रिंट करा


 8. पासपोर्टचे नुतनीकरण (1)

  प्रिंट करा