FAQ List

Note:
1. सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे अन्न धान्य वितरण अधिकारी पुणे यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीस्तव त्यांच्या कार्यालयास 020  -24470276 या फोन वर अथवा jcpune.fda-mah@nic.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - एल. पी. जी. गॅस

  नवीन गॅस कनेक्शन मिळणेकरिता प्रक्रिया (2)

  प्रिंट करा 1. नवीन गॅस कनेक्शनसाठी कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 2. के. वाय. सी. (3)

  प्रिंट करा
 3. नवीन गॅस कनेक्शन घेतेवेळी गॅस शेगडी व व गॅस विषयक इतर साहित्य खरेदी (1)

  प्रिंट करा


 4. गॅस सिलेंडरमध्ये गळती झाल्यास (1)

  प्रिंट करा


 5. घरगुती गॅस सिलेंडर वितरण व सिलेंडर काळ्या बाजाराशी संबंधित (1)

  प्रिंट करा


 6. घरगुती वापराचे गॅस सिलेंडरचा मोटार सायकल, गिझर इत्यादी करिता वापर (1)

  प्रिंट करा


 7. रेग्युलेटर पुन्हा मिळणे / बदलण्यासाठी (1)

  प्रिंट करा


 8. ग्राहकांना गॅस सिलेंडर घरपोच आणून देणे (1)

  प्रिंट करा


 9. घरगुती गॅस सिलेंडरचे दोन बुकींगमधील कालावधी (1)

  प्रिंट करा


 10. घरगुती गॅस सिलेंडरचे बुकींग (1)

  प्रिंट करा