FAQ List

Note:
1. सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पिंपरी चिंचवड यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीस्तव त्यांच्या कार्यालयास 020- 7492828 या फोन वर अथवा mh14@mahatrans.com या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - प्रादेशिक परिवहन (आर.टी.ओ )

  वाहन परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळणेसाठी अर्ज कोठे करावा (1)

  प्रिंट करा


 1. शिकाऊ वाहन परवाना मिळण्यासाठी कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 2. पक्के / शिकाऊ वाहन परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळण्यासाठी वयाची अट (1)

  प्रिंट करा


 3. शिकाऊ वाहन परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळण्यासाठी अर्ज (1)

  प्रिंट करा


 4. शिकाऊ वाहन परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळण्यासाठी फी (1)

  प्रिंट करा


 5. पक्का वाहन परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळण्यासाठी अर्ज (1)

  प्रिंट करा


 6. पक्का वाहन परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळण्यासाठी फी (1)

  प्रिंट करा


 7. शिकाऊ वाहन परवाना नुतनीकरण (1)

  प्रिंट करा


 8. शिकाऊ वाहन परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळालेनंतर पक्का वाहन परवाना (1)

  प्रिंट करा


 9. ड्रायव्हिंग लायसन्स हरविले आहे, नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स (1)

  प्रिंट करा


 10. गाडीचे नोंदणी पुस्तक (Registration Certificate Book) हरवल्यास (1)

  प्रिंट करा


 11. पक्का वाहन परवाना वैधता (1)

  प्रिंट करा


 12. तक्रारी अथवा सूचना (1)

  प्रिंट करा