FAQ List

Note:
1.6. सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे श्री. दीपक परदेशी, जनसंपर्क अधिकारी पी.एम.पी.एम.एल.यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीस्तव त्यांच्या कार्यालयास 020- 24447900 या फोन वर अथवा contactus@pmpml.org या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - पी.एम.पी.एम.एल. बस सेवा

  बस वाहतुकीसंदर्भात बस मार्गांची माहिती,वेळापत्रक (1)

  प्रिंट करा


 1. बस प्रवासी पासचे विविध प्रकार (1)

  प्रिंट करा


 2. बस प्रवासी पास मिळण्याची ठिकाणे (1)

  प्रिंट करा


 3. PMPML मार्फत दिले जाणारे 100% सवलतीचे बस प्रवासी पास (1)

  प्रिंट करा


 4. बस बाबत तक्रार (3)

  प्रिंट करा
 5. बस वाहक चालक यांच्या बाबत तक्रार (1)

  प्रिंट करा


 6. बस वाहक योग्य तिकीट देत नसल्यास (1)

  प्रिंट करा


 7. बसमधील आरक्षित आसने (2)

  प्रिंट करा 8. बस चालकच्या ड्रायव्हिंग बाबत तक्रार (1)

  प्रिंट करा


 9. तक्रारीची सद्यस्थिती (1)

  प्रिंट करा


 10. पिंपरी-चिंचवड दर्शन सुविधा (1)

  प्रिंट करा


 11. PMPML शववाहिका (1)

  प्रिंट करा