FAQ List

Note:
1. सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे इब्राहीम अब्दुल कादर मुलानी, कार्यकारी अभियंता पिंपरी विभाग यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीस्तव त्यांच्या कार्यालयास 020-26135740 या फोन वर अथवा helpdesk_pg@mahadiscom.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - महावितरण

  नवीन जोडणी घेण्यासाठी (1)

  प्रिंट करा


 1. घरगुती/ वाणिज्यिक वीजजोड मिळणेसाठी कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 2. औद्योगिक वीजजोड मिळणेसाठी कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 3. नवीन वीजजोड मिळणेसाठी अर्ज (1)

  प्रिंट करा


 4. नवीन वीजजोडसाठी केलेल्या अर्जांची सद्यस्थिती (1)

  प्रिंट करा


 5. नवीन वीजजोडसाठी खर्च (1)

  प्रिंट करा


 6. वीज देयकाची पद्धती (1)

  प्रिंट करा


 7. तक्रार नोंदविणे (1)

  प्रिंट करा


 8. ऑनलाईन बील भरणे सुविधा (2)

  प्रिंट करा 9. वीज भरणा केलेल्या रकमेचा तपशील (1)

  प्रिंट करा