FAQ List

Note:
1. सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे श्री. किरण काकडे, अप्पर तहसिलदार, पिंपरी चिंचवड यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीस्तव त्यांच्या कार्यालयास 020-26114949 या फोन वर अथवा rdcpune@gmail.com या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील दाखले

  जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नागरिकांना दिले जाणारे महत्वाचे दाखले (1)

  प्रिंट करा


 1. दाखल्यांसाठी अर्ज कोठे मिळेल (1)

  प्रिंट करा


 2. दाखल्यांसाठी किती कालावधी लागतो (1)

  प्रिंट करा


 3. उत्पन्नाचा दाखल्यासाठी कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 4. वय, अधिवास व राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्रा साठी कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 5. जातीचा दाखला मिळण्यासाठी कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 6. उन्नत व प्रगत गटात मोडत (Creamy Layer) नसलेबाबत कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 7. उन्नत व प्रगत गटात (Creamy Layer) मोडत नसलेबाबत उत्पन्नाची मर्यादा (1)

  प्रिंट करा


 8. रवर्गातील जातीच्या व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ (1)

  प्रिंट करा