FAQ List

Note:

FAQ - माहितीचा अधिकार अधिनियम ,2005

  माहितीचा अधिकार” कायदा म्हणजे (2)

  प्रिंट करा 1. सार्वजनीक प्राधिकरण (1)

  प्रिंट करा


 2. कलम-4 (1)

  प्रिंट करा


 3. माहिती कशी मागावी (4)

  प्रिंट करा

 4. फी भरणे बाबत (1)

  प्रिंट करा


 5. माहिती देण्याची मुदत (1)

  प्रिंट करा


 6. प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर (1)

  प्रिंट करा


 7. प्रथम अपिलीय अधिकारी (3)

  प्रिंट करा
 8. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेसाठी माहिती अधिकारी/ प्रथम अपिलीय अधिकारी (1)

  प्रिंट करा


 9. व्दितीय अपिल व कोर्ट फी स्टँम्प (1)

  प्रिंट करा


 10. राज्य माहिती आयुक्त (1)

  प्रिंट करा