FAQ List

Note:

FAQ - आधार कार्ड

  ‘आधार’ ओळखपत्र-योजना म्हणजे (1)

  प्रिंट करा


 1. ‘आधार’नोंदणीची आवश्यकता व फायदा (1)

  प्रिंट करा


 2. ‘आधार’नोंदणीकरिता शुल्क (1)

  प्रिंट करा


 3. ‘आधार’नोंदणीसाठी उपनिबंधक (1)

  प्रिंट करा


 4. ‘आधार’नोंदणी कुठे करावी (1)

  प्रिंट करा


 5. ‘आधार’ क्रमांक मिळविण्यासाठी प्रक्रिया (1)

  प्रिंट करा


 6. ‘आधार’क्रमांक नोंदणीसाठी वयाचे बंधन (1)

  प्रिंट करा


 7. बोटांचे ठसे येत नसल्यास व अंध व्यक्तींची नोंदणी (1)

  प्रिंट करा


 8. ‘आधार’नोंदणी माहितीमध्ये दुरुस्ती (1)

  प्रिंट करा


 9. दुबार ‘आधार’ नोंदणी (1)

  प्रिंट करा


 10. ‘आधार’ कार्ड प्राप्त न झाल्यास (1)

  प्रिंट करा


 11. आधार कार्ड हरविले आसल्यास (1)

  प्रिंट करा