FAQ List

Note:

FAQ - नागरवस्ती विभाग- कल्याणकारी योजना

  विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती (1)

  प्रिंट करा


 1. योजनांचे अर्ज (2)

  प्रिंट करा 2. अर्ज करण्यासाठी शुल्क (1)

  प्रिंट करा


 3. अर्ज करण्यासाठी निकष (1)

  प्रिंट करा


 4. शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी योजना (1)

  प्रिंट करा


 5. नि:समर्थ (अपंगत्व) चे प्रमाणपत्र (1)

  प्रिंट करा


 6. नि:समर्थ (अपंग) व्यक्तींसाठी योजना (1)

  प्रिंट करा


 7. P.M.P.M.L. च्या मोफत बसप्रवास पासची सुविधा (1)

  प्रिंट करा


 8. संगणक प्रशिक्षण देण्याबाबतच्या योजना (1)

  प्रिंट करा


 9. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील व्यंक्तींसाठी कोणत्या योजना (1)

  प्रिंट करा


 10. दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नाव घालणे (1)

  प्रिंट करा


 11. महिलांकरिता रोजगाराच्या,स्वयंरोजगाराच्या योजना (6)

  प्रिंट करा 12. अनाथ/निराधार मुलांसाठी योजना (1)

  प्रिंट करा


 13. एका मुलीवर अथवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास (2)

  प्रिंट करा 14. ज्येष्ठ नागरीकांसाठी लाभाच्या योजना (1)

  प्रिंट करा