FAQ List

Note:

FAQ - मतदार नोंदणी

  मतदार होण्यासाठी पात्रता (1)

  प्रिंट करा


 1. अर्हता दिनांक म्हणजे (1)

  प्रिंट करा


 2. छायाचित्र मतदारयादीत समाविष्ट करणे (1)

  प्रिंट करा


 3. मतदाराचे नाव वगळणे बाबत (1)

  प्रिंट करा


 4. नाव, वय, पत्ता इत्यादी तपशिलामध्ये दुरुस्ती (1)

  प्रिंट करा


 5. एकाच मतदारसंघातील नाव दुसरीकडे समाविष्ट करणे (1)

  प्रिंट करा


 6. अन्य मतदारसंघात स्थलांतरित (2)

  प्रिंट करा 7. नवीन विवाह झालेल्या मुलीचे नाव मतदारयादीमध्ये समाविष्ट करणे (1)

  प्रिंट करा


 8. अनिवासी भारतीय नागरिकांचे नाव समाविष्ट करणे (1)

  प्रिंट करा


 9. निवडणूक फॉर्मस (1)

  प्रिंट करा


 10. फॉर्म भरून कोणाकडे द्यावेत (1)

  प्रिंट करा


 11. फॉर्म नंबर 6 सोबत जोडावयाची कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 12. वयाचा पुरावा बाबत कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 13. रहिवासाचा पुरावा (1)

  प्रिंट करा


 14. विधानसभा मतदारसंघाची कार्यालये (1)

  प्रिंट करा


 15. मतदारयादीमधील नाव कसे शोधावे (2)

  प्रिंट करा 16. मतदारांना मदत करण्यासाठी सुविधा (1)

  प्रिंट करा


 17. तपशील अद्ययावत करण्यासाठी फॉर्म कधी भरता येतो (1)

  प्रिंट करा


 18. छायाचित्र ओळखपत्र हरविल्यास दुबार मिळणे बाबत (1)

  प्रिंट करा


 19. एकत्रित मतदार नोंदणी (1)

  प्रिंट करा


 20. मतदार म्हणून नाव नोंदवणे (1)

  प्रिंट करा


 21. एका पेक्षा जास्त ठिकाणी नाव नोंदविणे (1)

  प्रिंट करा


 22. ओळखपत्रातील चुकीचा तपशील दुरुस्त करणे (1)

  प्रिंट करा