FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास disaster@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - विवाह नोंदणी

  विवाह नोंदणी कार्यालये (1)

  प्रिंट करा


 1. विवाह नोंदणी फॉर्म मिळणेबाबत (2)

  प्रिंट करा 2. नोंदणीसाठी आवश्यक अट (1)

  प्रिंट करा


 3. नोंदणीसाठी कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 4. लग्नपत्रिका उपलब्ध नसल्यास कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 5. वर-वधू घटस्फोटीत असल्यास कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 6. वधू-वर पैकी विधवा / विधूर असल्यास कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 7. विवाह झालेबद्दल पुरावा (1)

  प्रिंट करा


 8. नोंदणीसाठी कोर्ट फी स्टँम्प (1)

  प्रिंट करा


 9. इतर धर्माचे बाबतीत कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 10. नोंदणीची तारीख किती दिवसात मिळते (1)

  प्रिंट करा


 11. विवाह नोंदणीसाठी वधू- वर प्रत्यक्ष हजर राहणे (1)

  प्रिंट करा