FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास disaster@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - आपत्ती व्यवस्थापन

  आपत्ती म्हणजे (1)

  प्रिंट करा


 1. संभाव्य आपत्ती (1)

  प्रिंट करा


 2. आपत्ती प्रसंगी मदत (2)

  प्रिंट करा 3. आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष (1)

  प्रिंट करा


 4. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा (3)

  प्रिंट करा
 5. आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विभाग (1)

  प्रिंट करा


 6. आपत्ती व्यवस्थापना करिता कायदा (1)

  प्रिंट करा


 7. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण (1)

  प्रिंट करा


 8. मदत कार्यात सहभाग (1)

  प्रिंट करा


 9. आपत्ती प्रसंगाकरिता आर्थिक मदत (1)

  प्रिंट करा


 10. नागरिक आपत्ती व्यवस्थापन समिती ची स्थापना (1)

  प्रिंट करा


 11. आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (1)

  प्रिंट करा