FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास cfc@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - नागरी सुविधा केंद्र

  नागरी सुविधा केंद्र म्हणजे (2)

  प्रिंट करा 1. सुविधा माहिती (1)

  प्रिंट करा


 2. दाखला मिळण्यासाठी कालावधी (1)

  प्रिंट करा


 3. भविष्यातील योजना (1)

  प्रिंट करा


 4. दाखले वेळेत न मिळाल्यास तक्रार (1)

  प्रिंट करा


 5. तक्रार नोंदविण्यासाठी ई मेल व संपर्क क्रमांक (1)

  प्रिंट करा