FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास secondary@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - प्राथमिक शाळा

  महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील शाळा (1)

  प्रिंट करा


 1. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009(R.T.E.) (2)

  प्रिंट करा 2. इ.1 ली साठी नवीन प्रवेश घेण्याकरीता कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 3. प्राथमिक शाळेतील प्रवेशाची कार्यपद्धती (1)

  प्रिंट करा


 4. आर. टी. ई नुसार २५ टक्के आरक्षणामधून प्रवेश (3)

  प्रिंट करा
 5. 25टक्के आरक्षणानुसार प्रवेशासाठी कागदपत्रे (1)

  प्रिंट करा


 6. शाळाबाह्य बालकांना प्रवेश (2)

  प्रिंट करा 7. विशेष मार्गदर्शन (1)

  प्रिंट करा


 8. प्रवेश घेण्यासाठीचे वय (1)

  प्रिंट करा


 9. माध्यम बदलून दूस-या माध्यमात प्रवेश (1)

  प्रिंट करा


 10. पाल्यास त्याच वर्गात पून्हा बसवणे (1)

  प्रिंट करा


 11. विद्यार्थ्याना मोफत पुरविले जाणारे साहित्य (1)

  प्रिंट करा


 12. शालेय पोषण आहार (1)

  प्रिंट करा


 13. शाळा सोडल्याचा दाखला मिळण्यासाठी प्रकिया (2)

  प्रिंट करा 14. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यां प्रोत्साहनपर योजना (1)

  प्रिंट करा


 15. आधार कार्ड विद्यार्थांकरीता (1)

  प्रिंट करा


 16. बोनाफाईड सर्टिफिकेट (1)

  प्रिंट करा


 17. विद्यार्थांना नांव, जात, जन्मतारीख इ. बाबीमध्ये बदल (1)

  प्रिंट करा


 18. अपंग / विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी सोयी सुविधा (1)

  प्रिंट करा


 19. मनपा शाळेत शिक्षणासाठी फी (1)

  प्रिंट करा


 20. माहितीच्या अधिकारात अर्ज (1)

  प्रिंट करा


 21. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (1)

  प्रिंट करा


 22. इ ४ थी व ७ वी शिष्यवृत्ती (1)

  प्रिंट करा


 23. खाजगी प्राथमिक शाळांमध्ये फी (1)

  प्रिंट करा


 24. खाजगी प्राथमिक शाळाबद्दल तक्रार (1)

  प्रिंट करा