FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास brts@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - बी.आर.टी

  BRTS म्हणजे (3)

  प्रिंट करा
 1. BRTS बस सेवेचे वैशिष्ट्ये (7)

  प्रिंट करा
 2. BRTS ची मार्गिका (3)

  प्रिंट करा
 3. BRTS चे बस स्टेशन्स (5)

  प्रिंट करा


 4. टिकीट दर (1)

  प्रिंट करा


 5. बसचे वेळापत्रक व मार्गावरील बसथांबे (1)

  प्रिंट करा


 6. BRTS बसेस (3)

  प्रिंट करा
 7. बस प्रवाशांसाठी पार्किंगची सुविधा (1)

  प्रिंट करा