FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास veterinary@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.
2. पशुवैदकीय विभागाचे महत्वाचे दूरध्वनी क्र.020-27423755 सर्पोद्यान 020-27371036.

FAQ - पशु वैदयकीय

  पशुवैद्यकिय दवाखान्याची वेळ (3)

  प्रिंट करा
 1. उपचार (2)

  प्रिंट करा 2. जखमी / आजारी गाय, म्हैस उपचार (0)

  पाळीव प्राण्यांची नोंद (1)

  प्रिंट करा


 3. प्राण्यांच्या वाहतुकीसाठी वाहन (1)

  प्रिंट करा


 4. जखमी / आजारी गाय, म्हैस उपचार (1)

  प्रिंट करा


 5. पाळलेल्या प्राण्याने चावा घेतल्यास (1)

  प्रिंट करा


 6. प्राण्यांचे प्रजनन व खाद्य (1)

  प्रिंट करा


 7. भटकी जनावरे/कुत्री यांची तक्रार (2)

  प्रिंट करा 8. पाळीव प्राण्यांची स्मशानभूमी (3)

  प्रिंट करा
 9. सर्पमित्रांची माहिती (2)

  प्रिंट करा 10. प्रति सर्पविष Anti Snake Venom (1)

  प्रिंट करा


 11. मधमाशांचे पोळे (1)

  प्रिंट करा


 12. माकड / वानर यांचा उपद्रव (1)

  प्रिंट करा