FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास sports@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - क्रीडा

  क्रीडा सुविधा वेळा व शुल्क (1)

  प्रिंट करा


 1. बॅडमिंटन हॉल (4)

  प्रिंट करा

 2. लॉनटेनिस (2)

  प्रिंट करा 3. जलतरण तलाव (2)

  प्रिंट करा 4. स्केटींग रिंग (2)

  प्रिंट करा 5. व्यायाम शाळा (5)

  प्रिंट करा


 6. मैदाने (2)

  प्रिंट करा 7. शिष्यवृत्ती (2)

  प्रिंट करा 8. खेळाडू दत्तक योजना (2)

  प्रिंट करा 9. महापौर चषक स्पर्धा (1)

  प्रिंट करा


 10. कृत्रीम गिर्यारोहन भिंत (क्लाईबींग वॉल) (1)

  प्रिंट करा


 11. क्रीडा धोरण (1)

  प्रिंट करा