FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास skysign@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - आकाशचिन्ह परवाना

  अर्ज मिळणे बाबत (3)

  प्रिंट करा
 1. दीर्घ मुदतीचा जाहिरात फलक (3)

  प्रिंट करा
 2. अल्प मुदतीचा जाहिरातफलक (1)

  प्रिंट करा


 3. तात्पुरता जाहिरात फलक (1)

  प्रिंट करा


 4. परवाना नूतनीकरण शेवटची तारीख (1)

  प्रिंट करा


 5. नवीन जाहिरातफलक कालावधी (2)

  प्रिंट करा 6. परवान्यासाठी फी (1)

  प्रिंट करा


 7. अनधिकृत जाहिरात फलकाची तक्रार (2)

  प्रिंट करा 8. होर्डिंगची माहिती (1)

  प्रिंट करा


 9. अनधिकृत जाहिरातफलक कारवाई (1)

  प्रिंट करा