FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास secondary@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - माध्यमिक शाळा

  माध्यमिक विद्यालये संख्या (2)

  प्रिंट करा 1. अनुदानित व विनाअनुदानित संख्या (1)

  प्रिंट करा


 2. प्रवेश प्रक्रिया (1)

  प्रिंट करा


 3. फी बाबत (1)

  प्रिंट करा


 4. विद्यार्थ्यांना सोई-सुविधा (2)

  प्रिंट करा 5. क्रीडा प्रबोधिनी (2)

  प्रिंट करा 6. पि.एम् .पि.एम् .एल. बसपास योजना (2)

  प्रिंट करा 7. शिष्यवृत्ती (2)

  प्रिंट करा 8. शाळा सोडल्याचा दाखला (4)

  प्रिंट करा

 9. बोनाफाईड सर्टिफिकेट (1)

  प्रिंट करा


 10. चित्रकला एलिमेंटरी व इंटरमिजीएट (1)

  प्रिंट करा


 11. सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी मैदान (2)

  प्रिंट करा 12. तक्रार व माहिती (1)

  प्रिंट करा