FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास tourism@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - पर्यटन

  शहराचे हवामान (1)

  प्रिंट करा


 1. पर्यटन स्थळे / प्रेक्षणीय स्थळे (2)

  प्रिंट करा 2. ऐतिहासिक स्थळे (1)

  प्रिंट करा


 3. पुरातन धार्मिक स्थळे (1)

  प्रिंट करा


 4. शहरालगतची विशेष व धार्मिक स्थळे (1)

  प्रिंट करा


 5. शैक्षणिक केंद् (1)

  प्रिंट करा


 6. अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध असलेली रुग्णालये (1)

  प्रिंट करा


 7. 24 तास मेडिकल शॉप (1)

  प्रिंट करा


 8. शहरातील नामांकित हॉटेल्स (1)

  प्रिंट करा


 9. रेस्टॉरंट / हॉटेल्स (1)

  प्रिंट करा


 10. नामांकित चित्रपट गृहे (1)

  प्रिंट करा


 11. म.नपा.ची प्रेक्षागृहे / नाट्यगृहे (1)

  प्रिंट करा


 12. नामांकित मॉल (1)

  प्रिंट करा


 13. वाहतूक व्यवस्था (1)

  प्रिंट करा