FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास traffic@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - वाहतुक

  स्पीड ब्रेकर्स बाबत (1)

  प्रिंट करा


 1. रस्त्यांवर सिग्नल बाबत (1)

  प्रिंट करा


 2. दुभाजक बाबत (1)

  प्रिंट करा


 3. रस्त्यांबाबत तक्रार (1)

  प्रिंट करा


 4. रस्तावाहतुकीस अडथळा (4)

  प्रिंट करा

 5. विद्युत दिवे (1)

  प्रिंट करा


 6. रस्त्यावरील अपघात (1)

  प्रिंट करा


 7. बस वाहतुकीसंदर्भात (1)

  प्रिंट करा


 8. रिक्षा वाहतुकीसंदर्भात (1)

  प्रिंट करा