FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास fire@pcmcindia.gov.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - अग्निशामक

  आगीची ,दुर्घटनेची माहिती / खबर देणे (1)

  प्रिंट करा


 1. अग्निशामक दलाची सेवा प्रकार (2)

  प्रिंट करा 2. अग्निशामक विभागाचे सेवा नि:शुल्क (1)

  प्रिंट करा


 3. अग्निशमन दलास मदत करणे (1)

  प्रिंट करा


 4. ना हरकत प्रमाणपत्रे यादी (1)

  प्रिंट करा


 5. ना हरकत प्रमाणपत्र अर्ज (2)

  प्रिंट करा 6. ना हरकत प्रमाणपत्र शुल्क (1)

  प्रिंट करा


 7. अग्निशामक विभागाव्दारे प्रशिक्षण (3)

  प्रिंट करा
 8. आपत्तीतून बचाव व सुटका (1)

  प्रिंट करा


 9. आपत्कालीन व्यवस्थापन व नियंत्रण (1)

  प्रिंट करा


 10. अन्य संस्था माहिती (1)

  प्रिंट करा


 11. म.नपा. हद्दीतील औद्योगिक अग्निशामक सेवा (1)

  प्रिंट करा


 12. म.नपा.ची हद्दी बाहेरील अग्निशमन सेवा (1)

  प्रिंट करा


 13. अग्निशामक विभागाचे संपर्क क्रमांक (1)

  प्रिंट करा