FAQ List

Note:
1. विभागाची इतर माहिती हवी असल्यास व आपल्या काही सूचना असल्यास info@pcsciencepark.in या ई मेल वर संपर्क साधावा.

FAQ - सायन्स पार्क

  दूरध्वनी क्रमांक (1)

  प्रिंट करा


 1. सायन्स पार्क उभारणी बाबत (1)

  प्रिंट करा


 2. वेबसाईट (1)

  प्रिंट करा


 3. तिकिट दर (1)

  प्रिंट करा


 4. सायन्स पार्कमधील विभाग (1)

  प्रिंट करा


 5. सायन्स पार्कची वेळ (1)

  प्रिंट करा


 6. सायन्स पार्कचे अधिकारी (1)

  प्रिंट करा


 7. सायन्स पार्क येथे कसे पोहचावे (1)

  प्रिंट करा